Продаем фартуки на станки 1К62, 16К20, 1К62Д, 1М63Ряз

Фартук на станкок1К62- 62т.р.,фартук на 16К20 -65т.р., фартук на станок 1К62Д-65т.р., 1М63(Ряз.)-190т.р.